SHORT LIST

Search Result : iidabashi

Show more search options
Properties 1 through 100 of 101
Sort By:
Show more search options
Min price
To
Bedrooms
Size
Year built
Time to station
Train Line
Stations
Wards
   

Special features

お気に入り
Livio Maison Iidabashi 0403
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
¥136,000/ mo
Other rooms in the same building
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [278.5 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.5 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.5 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.5 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.5 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.5 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.5 sqft]
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 0401
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [282.8 sqft]
¥137,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [282.8 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [282.8 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [282.8 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [282.8 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [282.8 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [282.8 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [282.8 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [282.8 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [282.8 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [282.8 sqft]
お気に入り
Orchid Residence Kagurazaka 104
6-15 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 28.55 ㎡ [307.3 sqft]
¥144,000/ mo
お気に入り
Residia Kagurazaka II 0304
8-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 30.3 ㎡ [326.1 sqft]
¥134,000/ mo
お気に入り
Orchid Residence Kagurazaka 109
6-15 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 28.55 ㎡ [307.3 sqft]
¥146,000/ mo
お気に入り
Residia Ichigaya II 301
2-5 Ichigayasadoharacho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 31.97 ㎡ [344.1 sqft]
¥135,000/ mo
お気に入り
CREVIA RXE Bunkyo Korakuen 0807
1-11-13 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.29 ㎡ [272.2 sqft]
¥147,000/ mo
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 0306
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [277.2 sqft]
¥136,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [277.2 sqft]
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [277.2 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [277.2 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [277.2 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [277.2 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [277.2 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [277.2 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [277.2 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [277.2 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [277.2 sqft]
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 0410
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.4 sqft]
¥136,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.4 sqft]
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [278.4 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.4 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.4 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.4 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.4 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.4 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.4 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.4 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.4 sqft]
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 0603
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
¥137,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [278.5 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.5 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.5 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.5 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.5 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.5 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.5 sqft]
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 0309
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.4 sqft]
¥137,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.4 sqft]
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [278.4 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.4 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.4 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.4 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.4 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.4 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.4 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.4 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.4 sqft]
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 0608
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
¥138,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [278.5 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.5 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.5 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.5 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.5 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.5 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.5 sqft]
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 0704
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
¥138,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [278.5 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.5 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.5 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [278.5 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [278.5 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [278.5 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.5 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [278.5 sqft]
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 0705
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [277.2 sqft]
¥138,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [277.2 sqft]
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [277.2 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [277.2 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [277.2 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [277.2 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [277.2 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [277.2 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [277.2 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [277.2 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [277.2 sqft]
お気に入り
Park Cube Kasuga Andozaka 201
2-2-6 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 31.67 ㎡ [340.8 sqft]
¥140,000/ mo
お気に入り
Comforia Kagurazaka DEUX 0701
7 Iwatocho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 26.03 ㎡ [280.1 sqft]
¥148,000/ mo
お気に入り
Garden Court Koishikawa 0502
2-24-15 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 35.02 ㎡ [376.9 sqft]
¥142,000/ mo
お気に入り
Residence Bunkyo Kasuga 401
2-24-18 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.12 ㎡ [270.3 sqft]
¥142,000/ mo
お気に入り
Residia Ichigaya II 204
2-5 Ichigayasadoharacho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 34.93 ㎡ [375.9 sqft]
¥142,000/ mo
お気に入り
Park Axis Bunkyo Stage 909
2-4-12 Suido, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 30.84 ㎡ [331.9 sqft]
¥143,000/ mo
お気に入り
CREVIA RXE Bunkyo Korakuen 0608
1-11-13 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.07 ㎡ [269.8 sqft]
¥145,000/ mo
お気に入り
Residence Bunkyo Kasuga 1401
2-24-18 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.12 ㎡ [270.3 sqft]
¥147,000/ mo
お気に入り
Residia Suidobashi 1303
3-2-6 Kandamisakicho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 34.39 ㎡ [370.1 sqft]
¥148,000/ mo
お気に入り
Orchid Residence Kagurazaka 208
6-15 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 28.55 ㎡ [307.3 sqft]
¥149,000/ mo
お気に入り
Orchid Residence Kagurazaka 204
6-15 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 28.55 ㎡ [307.3 sqft]
¥149,000/ mo
お気に入り
Well Square Kagurazaka 403
29-1 Wakamiyacho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 26.55 ㎡ [285.7 sqft]
¥150,000/ mo
お気に入り
Residia Ichigaya II 1003
2-5 Ichigayasadoharacho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 34.93 ㎡ [375.9 sqft]
¥150,000/ mo
お気に入り
Orchid Residence Kagurazaka 309
6-15 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 28.55 ㎡ [307.3 sqft]
¥150,000/ mo
お気に入り
SUNIVAS Iidabashi 306
3-26 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 25.6 ㎡ [275.5 sqft]
¥151,000/ mo
お気に入り
LIBR GRANT Kagurazaka 0802
6-28 Higashigokencho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 30.8 ㎡ [331.5 sqft]
¥152,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0602
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 34.15 ㎡ [367.5 sqft]
¥155,000/ mo
お気に入り
Residia Suidobashi 0204
3-2-6 Kandamisakicho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 42.2 ㎡ [454.2 sqft]
¥171,000/ mo
お気に入り
Iidabashi Garden Flats 213
4-11 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 31.32 ㎡ [337.1 sqft]
¥157,000/ mo
お気に入り
Iidabashi Garden Flats 708
4-11 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 32.13 ㎡ [345.8 sqft]
¥157,000/ mo
お気に入り
Comforia Kagurazaka DEUX 0702
7 Iwatocho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 29.28 ㎡ [315.1 sqft]
¥158,000/ mo
お気に入り
Comforia Kagurazaka DEUX 0904
7 Iwatocho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 29.25 ㎡ [314.8 sqft]
¥158,000/ mo
お気に入り
Iidabashi Garden Flats 417
4-11 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 31.32 ㎡ [337.1 sqft]
¥159,000/ mo
お気に入り
Branz Kagurazaka 110
4-16 Tsukudohachimancho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 32.15 ㎡ [346 sqft]
¥160,000/ mo
お気に入り
Well Square Kagurazaka 101
29-1 Wakamiyacho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 30.73 ㎡ [330.7 sqft]
¥161,000/ mo
お気に入り
Well Square Kagurazaka 104
29-1 Wakamiyacho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 30.85 ㎡ [332 sqft]
¥161,000/ mo
お気に入り
Residia Suidobashi 1304
3-2-6 Kandamisakicho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 42.2 ㎡ [454.2 sqft]
¥164,000/ mo
お気に入り
Iidabashi Garden Flats 619
4-11 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 35.38 ㎡ [380.8 sqft]
¥169,000/ mo
お気に入り
Residia Kudanshita II 1202
3-7 Kandajimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 35.14 ㎡ [378.2 sqft]
¥170,000/ mo
お気に入り
Orchid Residence Kagurazaka 325
6-15 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 37.77 ㎡ [406.5 sqft]
¥173,000/ mo
お気に入り
Residia Suidobashi 0802
3-2-6 Kandamisakicho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 42.2 ㎡ [454.2 sqft]
¥174,000/ mo
お気に入り
Iidabashi Garden Flats 717
4-11 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 35.38 ㎡ [380.8 sqft]
¥175,000/ mo
お気に入り
Residia Kudanshita II 1204
3-7 Kandajimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 38.53 ㎡ [414.7 sqft]
¥175,000/ mo
お気に入り
Orchid Residence Kagurazaka 123
6-15 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 37.77 ㎡ [406.5 sqft]
¥175,000/ mo
お気に入り
Residia Kagurazaka II 0301
8-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 38.73 ㎡ [416.8 sqft]
¥177,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0104
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 40.01 ㎡ [430.6 sqft]
¥185,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0105
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 40.09 ㎡ [431.5 sqft]
¥185,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0101
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 41.48 ㎡ [446.4 sqft]
¥186,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 103
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 32.84 ㎡ [353.4 sqft]
¥187,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0204
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 40.01 ㎡ [430.6 sqft]
¥187,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0201
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 41.48 ㎡ [446.4 sqft]
¥188,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 102
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 33.08 ㎡ [356 sqft]
¥188,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 303
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 30.54 ㎡ [328.7 sqft]
¥190,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0301
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 41.48 ㎡ [446.4 sqft]
¥190,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0401
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 41.48 ㎡ [446.4 sqft]
¥190,000/ mo
お気に入り
Maturity Koishikawa 511
2-12-3 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 44.25 ㎡ [476.3 sqft]
¥191,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0501
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 41.48 ㎡ [446.4 sqft]
¥192,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 302
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 33.08 ㎡ [356 sqft]
¥193,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0604
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 43.91 ㎡ [472.6 sqft]
¥198,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0702
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 43.91 ㎡ [472.6 sqft]
¥200,000/ mo
お気に入り
Park Axis Bunkyo Stage 314
2-4-12 Suido, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 47.19 ㎡ [507.9 sqft]
¥201,000/ mo
お気に入り
Residence Bunkyo Kasuga 403
2-24-18 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 40.21 ㎡ [432.8 sqft]
¥209,000/ mo
お気に入り
JP noie Koishikawa Tomisaka 1501
2-11-15 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 50.45 ㎡ [543 sqft]
¥215,000/ mo
お気に入り
Central Hills Iidabashi 0403
2-6-4 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 55.79 ㎡ [600.5 sqft]
¥232,000/ mo
お気に入り
Comforia Kasuga Tomisaka 1105
1-11-18 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 42.94 ㎡ [462.2 sqft]
¥218,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0701
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 46.52 ㎡ [500.7 sqft]
¥220,000/ mo
お気に入り
Comforia Kasuga Tomisaka 1206
1-11-18 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 42.94 ㎡ [462.2 sqft]
¥220,000/ mo
お気に入り
Residia Ichigaya II 1201
2-5 Ichigayasadoharacho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 49.83 ㎡ [536.3 sqft]
¥223,000/ mo
お気に入り
Comforia Kasuga Tomisaka 0701
1-11-18 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 42.93 ㎡ [462 sqft]
¥224,000/ mo
お気に入り
Legasia Chiyoda Misakicho 1202
3-3-7 Kandamisakicho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 41.46 ㎡ [446.2 sqft]
¥225,000/ mo
お気に入り
Comforia Kasuga Tomisaka 0905
1-11-18 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 42.94 ㎡ [462.2 sqft]
¥225,000/ mo
お気に入り
Comforia Kasuga Tomisaka 0903
1-11-18 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 43.1 ㎡ [463.9 sqft]
¥226,000/ mo
お気に入り
Burnet-Hill Kohinata 504
1-1-6 Kohinata, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 65.21 ㎡ [701.9 sqft]
¥228,000/ mo
お気に入り
Urbanex Koishikawa Kasuga 505
1-9-30 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 40.07 ㎡ [431.3 sqft]
¥233,000/ mo
お気に入り
CREVIA RXE Bunkyo Korakuen 1101
1-11-13 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 40.48 ㎡ [435.7 sqft]
¥235,000/ mo
お気に入り
Urbanex Koishikawa Kasuga 705
1-9-30 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 40.07 ㎡ [431.3 sqft]
¥240,000/ mo
お気に入り
Calle Bunkyo Sengoku 0601
4-9- Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 49.58 ㎡ [533.6 sqft]
¥240,000/ mo
お気に入り
Belle Vue Chiyoda Iidabashi 0402
1-12-4 Idabashi, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 38.43 ㎡ [413.6 sqft]
¥245,000/ mo
お気に入り
Comforia Kudan 0601
2-6-12 Kudamminami, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [561.4 sqft]
¥245,000/ mo
お気に入り
Comforia Kagurazaka DEUX 1103
7 Iwatocho, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 41.67 ㎡ [448.5 sqft]
¥260,000/ mo
お気に入り
Park House Chiyoda Fujimi 402
2-2-14 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 49.14 ㎡ [528.9 sqft]
¥255,000/ mo
お気に入り
Residia Suidobashi 1105
3-2-6 Kandamisakicho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 57.03 ㎡ [613.8 sqft]
¥259,000/ mo
お気に入り
Residia Suidobashi 0301
3-2-6 Kandamisakicho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 57.96 ㎡ [623.8 sqft]
¥264,000/ mo
お気に入り
Residia Suidobashi 0705
3-2-6 Kandamisakicho, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 57.03 ㎡ [613.8 sqft]
¥266,000/ mo
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 1003
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [561.4 sqft]
¥289,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [561.4 sqft]
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [561.4 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [561.4 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [561.4 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [561.4 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [561.4 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [561.4 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [561.4 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [561.4 sqft]
#1303
¥309,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [561.4 sqft]
お気に入り
Ichigaya Square Residence 1009
4-2-1 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 62.19 ㎡ [669.4 sqft]
¥300,000/ mo
お気に入り
Park Cube Kasuga Andozaka 1504
2-2-6 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 65.16 ㎡ [701.3 sqft]
¥314,000/ mo
お気に入り
Livio Maison Iidabashi 1303
1-16 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [561.4 sqft]
¥309,000/ mo
Other rooms in the same building
#0403
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [561.4 sqft]
#0401
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 26.28 ㎡ [561.4 sqft]
#0306
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [561.4 sqft]
#0410
¥136,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [561.4 sqft]
#0603
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [561.4 sqft]
#0309
¥137,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.87 ㎡ [561.4 sqft]
#0608
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [561.4 sqft]
#0704
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.88 ㎡ [561.4 sqft]
#0705
¥138,000/ mo
1 Bath + 1 Living | 25.76 ㎡ [561.4 sqft]
#1003
¥289,000/ mo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 52.16 ㎡ [561.4 sqft]
お気に入り
Full House Iidabashi 204
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 56.83 ㎡ [611.7 sqft]
¥337,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 205
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 57.83 ㎡ [622.4 sqft]
¥337,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 304
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 56.83 ㎡ [611.7 sqft]
¥338,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 305
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 57.83 ㎡ [622.4 sqft]
¥338,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 403
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 56.83 ㎡ [611.7 sqft]
¥339,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 701
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bath + 1 Living | 49.15 ㎡ [529 sqft]
¥340,000/ mo
お気に入り
Full House Iidabashi 601
5-9 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 53.76 ㎡ [578.6 sqft]
¥346,000/ mo
お気に入り
Belle Vue Chiyoda Iidabashi 0901
1-12-4 Idabashi, Chiyoda-ku, Tokyo
1 Bed(s) + 1 Bath + 1 Living | 56.14 ㎡ [604.2 sqft]
¥355,000/ mo
1 2